Czym się kierujemy

W centrum naszego działania zawsze stawiamy wartości, które uważamy za kluczowe dla dobra społecznego i rozwoju kraju. To one stanowią kompas, który kieruje naszymi decyzjami i pozwala nam dążyć do tworzenia polityki, która służy wszystkim obywatelom. Wierzymy, że trzymając się tych wartości, jesteśmy w stanie skuteczniej reagować na wyzwania naszych czasów i budować przyszłość, w której każdy czuje się usłyszany i ważny.

Każda inicjatywa, którą przedstawiamy, jest owocem naszego dążenia do tworzenia bardziej sprawiedliwej, otwartej i odpowiedzialnej Polski. Nasze działania są świadectwem naszego zaangażowania i determinacji w realizacji tych ideałów. Dlatego tak ważne jest dla nas, aby każda kolejna akcja była w pełni zgodna z naszymi wartościami i służyła dobru wszystkich obywateli.

20/10/2023

Klub Parlamentarny przedstawia nowy projekt ustawy o edukacji

Nasz Klub Parlamentarny z ogromnym zaangażowaniem podszedł do kwestii edukacji, prezentując nowy projekt ustawy. Jest to przełomowy krok w dążeniu do stworzenia systemu edukacyjnego, który w pełni odpowiada na potrzeby współczesnych uczniów i nauczycieli.

Ten projekt jest wynikiem wielomiesięcznych konsultacji, analiz i współpracy z ekspertami z branży, co gwarantuje, że będzie on skutecznie służył całemu społeczeństwu.

13/10/2023

Spotkanie z przedstawicielami samorządów lokalnych

Nawiązanie bliskiej współpracy z przedstawicielami samorządów lokalnych to klucz do skutecznego zarządzania państwem. Nasze spotkanie było niezwykle owocne i pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz planowanie wspólnych działań.

Takie inicjatywy budują mosty pomiędzy polityką centralną a lokalną, gwarantując, że każdy obywatel ma wpływ na kształtowanie polityki kraju.

10/10/2023

Debata nad polityką ekologiczną w Sejmie

Ekologia to temat, który nie może być pomijany w dzisiejszych czasach. Debata nad polityką ekologiczną w Sejmie była dowodem na to, jak ważne są dla nas kwestie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Dyskusja była intensywna, konstruktywna i pełna cennych uwag. Taka otwarta wymiana myśli sprawia, że jesteśmy w stanie podejmować decyzje lepiej służące naszej planecie i przyszłym pokoleniom.

05/10/2023

Otwarcie biura konsultacyjnego dla obywateli

Każdy obywatel powinien czuć, że ma bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane na szczeblu krajowym. Otwarcie biura konsultacyjnego to wyraźny sygnał, że cenimy opinie i uwagi naszych rodaków.

Dzięki temu miejscu każdy ma możliwość bezpośredniego dialogu z przedstawicielami Klubu Parlamentarnego, co wzmocni demokrację i zaufanie do procesu decyzyjnego.

05/1/2023

Szkolenie dla młodych liderów politycznych

Inwestowanie w młode pokolenie to klucz do przyszłości naszego kraju. Szkolenie dla młodych liderów politycznych to inicjatywa, która umożliwi młodszym pokoleniom zdobycie niezbędnych umiejętności do skutecznego i etycznego działania w sferze publicznej.

Dzięki temu rodzimy polityczny talent, który w przyszłości będzie miał realny wpływ na kierunek, w którym podąża nasza ojczyzna.

Misja i Wizja

Wizja

Marzymy o Polsce, w której każdy obywatel czuje się wysłuchany, doceniony i jest częścią aktywnego procesu decyzyjnego. Gdzie tradycja łączy się z innowacją, a różnorodność jest źródłem naszej siły, a nie podziałem.

Dążymy do tego, by nasz kraj stał się liderem na arenie międzynarodowej, nie tylko ze względu na swoje osiągnięcia gospodarcze, ale również zaangażowanie w promowanie pokoju, demokracji i współpracy międzynarodowej. Nasza wizja to Polska, która jest dumna ze swojej historii, ale skupia się na tworzeniu jaśniejszej przyszłości dla wszystkich.